We proberen altijd om coaches zo goed mogelijk te ondersteunen bij het werken met All You Can Learn. Een actieve rol van coaches is namelijk ontzettend belangrijk om tot een goed eindresultaat te komen, ondanks dat deelnemers heel zelfstandig kunnen werken aan leerprogramma’s. Goede begeleiding is onmisbaar! Om die reden hebben we in de zomervakantie drie documenten ontwikkeld en toegevoegd aan elk leerprogramma, om jou als coach nog meer handvatten te geven. 

Als eerste de programmavoorwaarden, die worden getoond wanneer je je als coach inschrijft voor een leerprogramma. Vervolgens de coach handleiding en tijdsindeling All You Can Learn, die te vinden zijn in de coach toolkit van elk leerprogramma. We lichten deze documenten hieronder voor je toe. 


1. Programmavoorwaarden 

De programmavoorwaarden geven aan wat je als coach zou moeten kunnen en weten om het leerprogramma zo goed mogelijk te begeleiden. Zo gaan we bijvoorbeeld in op belangrijke zaken rondom:

 • Kennis van het All You Can Learn platform: wat moet je allemaal weten over de werking van het All You Can Learn platform? Hoe ziet de leerreis voor deelnemers eruit?
 • Digitale vaardigheden: welke digitale vaardigheden heb je nodig?
 • Inhoudelijke kennis: welke (vak)inhoudelijke kennis heb je nodig?
 • Bijeenkomsten: waar moet je rekening mee houden qua bijeenkomsten?
 • Nakijken: waar moet je rekening mee houden qua verwacht nakijkwerk?
 • Steekproef: waar moet je rekening mee houden qua steekproef?

Alle bovenstaande punten zijn vergelijkbaar voor elk leerprogramma. Daarnaast gaan we ook in op programmaspecifieke voorwaarden. Deze vind je (indien aanwezig) onder het kopje ‘Let op! Bijzonderheden’. Hier vind je bijzonderheden van het leerprogramma waar je als coach vanaf moet weten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • voor welk(e) niveau(s) is het leerprogramma geschikt?
 • is er een minimum aantal deelnemers nodig?
 • heeft een deelnemer bepaalde mensen of middelen nodig (bijv. een stage- of werkplek, cliënt of producten)?
 • is de organisatie van eventuele excursies noodzakelijk?
 • is er na afronding van het leerprogramma een mbo-certificaat beschikbaar?
 • zijn er bijzonderheden rondom de examinering?

De programmavoorwaarden zijn per leerprogramma grotendeels hetzelfde, op enkele bijzonderheden na. Hierin informeren we jou als coach over de bijzonderheden van een leerprogramma, voorafgaand aan jouw inschrijving. Op die manier weet je wat je van dat leerprogramma kunt verwachten, en wat deelnemers van jou kunnen verwachten. Wanneer je je inschrijft voor een leerprogramma, moet je akkoord gaan met (het voldoen aan) de programmavoorwaarden. Dit is geen bindende afspraak, maar wel een sterk advies vanuit All You Can Learn om alles uit een leerprogramma te kunnen halen! 


2. Coach handleiding

In de coach handleiding wordt uitgebreid beschreven hoe de leerreis eruit ziet voor coaches en deelnemers: van inloggen tot examineren! Je krijgt hierin een goed beeld van hoe coachen met All You Can Learn eruit ziet. Ook gaan we in op hoe een leerprogramma er globaal aan toe gaat, en hoe de begeleidingsuren ingevuld kunnen worden. We beschrijven bijvoorbeeld verschillende soorten groepsbijeenkomsten die je als coach zou kunnen organiseren, en de hoeveelheid nakijkwerk. In de coach handleiding delen ook we handige links naar ons Help Center, met support artikelen over bijvoorbeeld inloggen, abonnementen afsluiten, opdrachten nakijken en examineren.

De coach handleiding is voor elk leerprogramma hetzelfde. Het geeft jou als coach verschillende handvatten om het coachen in te kunnen richten. Dit maakt het document met name relevant voor nieuwe coaches, of coaches die overwegen te gaan werken met All You Can Learn. Afgezien van de handvatten die we met je delen, ben je altijd vrij om je eigen draai aan jouw coachrol te geven!

Een sneak preview van de programmavoorwaarden ...
Een sneak preview van de programmavoorwaarden ...01 / 03
... coach handleiding ...
... coach handleiding ...02 / 03
... en het document 'Tijdsindeling All You Can Learn'!
... en het document 'Tijdsindeling All You Can Learn'!03 / 03

Probeer All You Can Learn nu 10 dagen gratis!