Wat leert de deelnemer in dit keuzedeel?

De verschillen tussen het mbo en het hbo, én het gebrek aan de overbrugging hiervan volgens de ervaringen van Carlyn, benadrukken het belang van het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’. Dit keuzedeel bereidt deelnemers goed voor op de doorstroom door hen verschillende handvatten te geven. Het keuzedeel is opgebouwd uit drie thema’s: ‘Verschillen tussen mbo en hbo’, ‘Oriëntatie op hbo’, en ‘Hbo-skills’.

In het eerste thema ‘Verschillen tussen mbo en hbo’ gaat de deelnemer van start met een onderzoek naar de verschillen tussen het mbo en het hbo. Over welke kennis en vaardigheden moet iemand beschikken die een hbo-opleiding volgt, en in welke mate verschillen de baankansen? Tijdens het onderzoek gaat de deelnemer onder andere ervaringsdeskundigen interviewen, een proefles volgen op een hogeschool, en op zoek naar vacatures.

In het tweede thema 'Oriëntatie op hbo' gaat de deelnemer op zoek naar informatie over doorstromen naar het hbo. Welke opleiding wil hij of zij eigenlijk gaan volgen en wat komt er allemaal kijken bij de inschrijving? De deelnemer brengt voor zichzelf in kaart welke studie(s) het beste aansluit(en) bij zijn of haar wensen, interesses, kennis en vaardigheden. Om dit te ontdekken wordt er bijvoorbeeld een studiekeuzetest gemaakt. Ook maakt de deelnemer in dit thema kennis met het werken in projectgroepen. De onderwerpen van deze projecten hebben ook te maken met doorstroom. In de opdracht “Project 2 'Voor- en nadelen doorstromen'’ vormt de deelnemer een projectgroep met studiegenoten, waarin zij gezamenlijk aan de slag gaan met het voorbereiden en voeren van een discussie. Zij doen daarvoor, op basis van betrouwbare bronnen, onderzoek naar voor- en tegenargumenten voor de volgende stelling: “Alle mbo-studenten zouden, indien het mogelijk is op basis van leerresultaten, moeten doorstromen naar het hbo’’. Ter voorbereiding van de discussie maakt de projectgroep zelfstandig een planning. Op basis daarvan gaan ze aan de slag, en met de resultaten van het onderzoek op zak gaan zij de discussie aan met een andere projectgroep. Tijdens de discussie komt ook peer-feedback aan bod: de deelnemer wordt gekoppeld aan een andere deelnemer uit één van de overige projectgroepen, die tijdens de discussie in het publiek zal zitten. De deelnemer in het publiek geeft feedback op de argumenten en communicatie-skills van de deelnemer die in discussie is. Andersom gebeurt dit ook. 

Het keuzedeel wordt afgesloten met het thema ‘Hbo-skills’, wat draait om het aanleren van vaardigheden die een hbo-student moet bezitten. Zo leert de deelnemer onder andere om SMART-doelen op te stellen en te onderzoeken wat zijn of haar rol is in teamverband. Ook bronnen zoeken en deze beoordelen op betrouwbaarheid komt veelvuldig aan bod. De opdracht “Op zoek’’ is daar een mooi voorbeeld van. In deze opdracht daagt de deelnemer een andere deelnemer uit: wie vindt de meest diverse, creatieve of onverwachte informatiebronnen om een antwoord te vinden op verschillende soorten zoekopdrachten? Ook in de opdracht ‘Bronvermelding’ staat het onderwerp bronnen centraal. Middels theorie leert de deelnemer hoe je bronnen vermeldt volgens APA-richtlijnen. Vervolgens oefent de deelnemer hiermee aan de hand van multiple choice vragen. Tot slot wordt in dit laatste thema ook aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van reflectievaardigheden, en feedback ontvangen en geven. Ook komen er opnieuw projectgroep-opdrachten aan bod, zodat de deelnemer zich compleet waant in de wereld van het hbo!

In de opdracht ‘Project 2 ‘Voor -en nadelen doorstromen’ werkt de deelnemer aan een project op hbo-niveau. Eerst vormen de deelnemers een projectgroep en maken ze een planning en taakverdeling.
In de opdracht ‘Project 2 ‘Voor -en nadelen doorstromen’ werkt de deelnemer aan een project op hbo-niveau. Eerst vormen de deelnemers een projectgroep en maken ze een planning en taakverdeling.01 / 04
In het tweede deel van de opdracht bereiden de deelnemers zich voor op de projectopdracht: een discussie over een stelling. Ze onderzoeken (betrouwbare) bronnen om argumenten te formuleren.
In het tweede deel van de opdracht bereiden de deelnemers zich voor op de projectopdracht: een discussie over een stelling. Ze onderzoeken (betrouwbare) bronnen om argumenten te formuleren.02 / 04
In het derde deel is het tijd om de discussie te voeren. De deelnemer ontvangt peer-feedback van een deelnemer uit een andere projectgroep.
In het derde deel is het tijd om de discussie te voeren. De deelnemer ontvangt peer-feedback van een deelnemer uit een andere projectgroep.03 / 04
Tot slot evalueren de deelnemers samen het verloop van het project, en schrijven zij een (individuele) eindreflectie.
Tot slot evalueren de deelnemers samen het verloop van het project, en schrijven zij een (individuele) eindreflectie. 04 / 04

Het keuzedeel in het kort voor coaches

Hieronder volgt een kort overzicht van wat coaches moeten weten over het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ (K0125):

  • Voor dit keuzedeel is het aantal SBU 240.
  • Het keuzedeel is geschikt voor niveau 4.
  • Het keuzedeel bevat zowel theorie als opdrachten.
  • Het keuzedeel bevat een examen op All You Can Learn.
  • Het keuzedeel is een aanrader voor zowel mbo-studenten die al zeker weten dat ze willen doorstromen naar het hbo, als mbo-studenten die nog twijfelen. Door dit keuzedeel te volgen, krijgen studenten een echt voorproefje van het hbo!
Door: Sarah Monni
Gepubliceerd op: 10-03-2022

Probeer All You Can Learn nu 10 dagen gratis!