Wat leren deelnemers in dit keuzedeel?

Bij ondernemerschap komen veel verschillende zaken kijken, zowel bij de opstart als tijdens het runnen van de onderneming. In dit keuzedeel maken deelnemers daarom kennis met alle verschillende aspecten van het ondernemerschap. Op die manier hebben ze genoeg informatie om tegen het eind van het keuzedeel een antwoord te geven op de vraag ‘Wil ik ondernemer worden, of niet?’.

In het eerste thema ‘Starten onderneming’ verkennen deelnemers verschillende onderdelen waar ze rekening mee moeten houden als startende ondernemer: van ondernemingsvormen tot wetgeving. Ook het afsluiten van verzekeringen en het kiezen van een geschikte locatie voor een bedrijf komen aan bod. 

In het tweede thema ‘Runnen onderneming’ ligt de focus op alles waar ze mee te maken kunnen krijgen tijdens het runnen van hun onderneming. Deelnemers leren dat het cruciaal is om in te spelen op trends en de concurrentie een stapje voor te blijven. Hiermee oefenen ze door in de opdracht ‘Pak je kans!’ een SWOT-analyse te maken voor een groot internationaal bedrijf naar keuze, bijvoorbeeld H&M. Deelnemers zoeken hierbij uit welke sterke en zwakke punten een bedrijf heeft, en wat mogelijke kansen en bedreigingen zijn. Op basis van deze gegevens bepaalt de deelnemer of het gekozen bedrijf goed inspeelt op ontwikkelingen in de markt.

In het thema ‘Ondernemers’ onderzoeken deelnemers wat een ondernemer succesvol maakt. Ze nemen een kijkje in spiegel en denken na over welke ondernemersvaardigheden ze al bezitten. Verder kijken ze naar hoe je maatschappelijk verantwoord kunt ondernemen, bijvoorbeeld door duurzame producten te verkopen of duurzame activiteiten te organiseren.

In het vierde thema ‘Marketing’ leren deelnemers meer over de inzet van verschillende soorten marketing, zoals affiliate marketing en inbound marketing. Hierbij is kennis van de doelgroep uiteraard van groot belang! Daarom verdiepen deelnemers zich in de opdracht ‘Bereik je doel(groep)!’ in verschillende doelgroepen op basis van het Mentality model van Motivaction. Ze zoeken uit welke kenmerken en interesses de verschillende doelgroepen hebben en maken een persona van een doelgroep.

In de thema’s ‘Klanten’ en ‘Communicatie’ gaan deelnemers dieper in op het communiceren met klanten. Bijvoorbeeld door het uitdragen van een heldere missie en visie, en gesprekken met klanten. Hierbij zijn goede communicatieskills onmisbaar! Daarom leren deelnemers meer over verschillende gesprekstechnieken, en hoe ze zichzelf én hun onderneming goed kunnen presenteren. Tot slot komen online en offline communicatiemiddelen aan bod, zoals de website, social media en visitekaartjes.

Het keuzedeel wordt afgesloten met de opdracht ‘Een geboren ondernemer?’, waarin deelnemers terugblikken op wat ze geleerd hebben in dit keuzedeel, en de eigenschappen die zij mogelijk ontwikkeld hebben. Na zich uitgebreid georiënteerd te hebben op het ondernemerschap, kunnen ze antwoord geven op de vraag: is ondernemerschap iets voor mij? 

In de opdracht ‘Bereik je doel(groep)!’ maken deelnemers kennis met verschillende doelgroepen.
In de opdracht ‘Bereik je doel(groep)!’ maken deelnemers kennis met verschillende doelgroepen.01 / 02
In het tweede deel van de opdracht onderzoeken deelnemers een specifieke doelgroep en maken ze hiervan een persona.
In het tweede deel van de opdracht onderzoeken deelnemers een specifieke doelgroep en maken ze hiervan een persona.02 / 02

Probeer All You Can Learn nu 10 dagen gratis!