Wat leren deelnemers in dit keuzedeel?

In het keuzedeel ‘Expressief Talent’ leren deelnemers om hun creatieve talenten in te zetten om hun doelgroep te begeleiden, stimuleren en helpen ontwikkelen. In het eerste thema ‘Introductie’ leren deelnemers wat expressief zijn eigenlijk betekent, en hoe creativiteit hier een rol in speelt.

In het tweede thema ‘Beeld’ verdiepen deelnemers zich in de wereld van de beeldende kunst. De deelnemers beginnen bij de basis door meer te leren over kleurgebruik. Vervolgens brengen ze een bezoek aan een museum en maken ze een zelfportret om te oefenen met de opgedane kennis. Tot slot bedenken deelnemers een activiteit voor hun doelgroep op basis van beeldende kunst, en evalueren ze de kunstwerken waar ze gedurende dit thema in aanraking mee zijn gekomen.

Muziek’ is het derde thema van dit keuzedeel. Hierin leren deelnemers meer over expressie door middel van muziek. Ze starten met het vergelijken van een origineel nummer met een cover: bij welke muziekstijlen horen de nummers, en welke instrumenten zijn er te horen? Ook bezoeken ze een concert en maken hier een verslaglegging van. De deelnemers steken vervolgens de handen uit de mouwen, door zelf een nummer op te voeren in de opdracht ‘Mix it up’. In deze opdracht kiest de deelnemer zelf een manier om een bestaand nummer op te voeren, bijvoorbeeld met rap of door het te remixen. Vervolgens bespreken ze met het publiek of de emotie achter de opvoering over is gekomen. Met de nieuwe muzikale kennis bedenken deelnemers weer een activiteit voor hun doelgroep, die ditmaal draait om muziek. Tot slot vindt weer een evaluatie plaats: welk effect had de muziek uit dit thema op de deelnemers, en de doelgroep?

In het vierde thema ‘Dans’ gaan deelnemers aan de slag met het onderwerp dans. De opbouw van het thema is vergelijkbaar met dat van de vorige: eerst leren deelnemers over verschillende dansstijlen, vervolgens bezoeken ze een dansvoorstelling én gaan ze zelf met de voetjes van de vloer door een activiteit voor hun doelgroep te bedenken. Er wordt opnieuw afgesloten met een evaluatie.

Ook ‘Taal’ is een onderdeel van ‘Expressief Talent’. In het gelijknamige hoofdstuk leren deelnemers eerst over de verschillende onderdelen van een verhaal in de opdracht ‘Geheimzinnige zeewezens en woeste piraten’. Het kinderboek ‘Lampje’ van Annet Schaap wordt daarbij als voorbeeld genomen. Deelnemers lezen meer informatie over onder andere genre, personages en perspectief. De opdracht wordt afgesloten met een oefening waarin deelnemers kenmerken en zinnen uit 'Lampje' aan het juiste onderdeel koppelen. Een soortgelijke opbouw als dat van de vorige thema’s volgt: deelnemers lezen of luisteren een verhaal, en gaan daarna aan de slag met een taalopdracht voor hun doelgroep. 


In ‘Drama’, het zesde thema van het keuzedeel, ontdekken deelnemers hun expressieve talent op het gebied van theater. Ook in dit thema wordt een vaste volgorde aangehouden: onderdelen van drama, een bezoek aan een theatervoorstelling, een activiteit voor de doelgroep en een evaluatie.


Ontdek jouw talenten’ is het thema waarmee wordt afgesloten. De deelnemers hebben verschillende thema’s op het gebied van expressief talent doorlopen, en ontdekt wat hen wel en niet aanspreekt. In dit thema maken deelnemers kennis met de mogelijkheid om te starten met een idee en op basis daarvan een expressieve vorm te kiezen, in plaats van andersom. In de eerste opdracht leren ze meer over andere vormen van expressie die minder bekend zijn dan de vormen die zijn behandeld in de voorgaande thema’s. Vervolgens werken ze een idee uit, en maken ze een kunstwerk op basis van de vorm die hen aanspreekt. In de tweede opdracht organiseren deelnemers opnieuw een activiteit voor hun doelgroep. Ditmaal moedigen zij de kinderen aan om een expressieve vorm te kiezen die bij hen past. In de laatste opdracht evalueren deelnemers het laatste hoofdstuk. Ze beantwoorden daarbij de volgende vragen: ‘’Welk expressief talent zou je zelf verder willen ontwikkelen?’’ en ‘’Welk expressief talent zou je verder willen ontwikkelen bij kinderen?’’

In de opdracht ‘Mix it up’ voeren deelnemers een nummer op volgens een bepaalde emotie. In het eerste deel onderzoeken ze welk nummer ze willen spelen.
In de opdracht ‘Mix it up’ voeren deelnemers een nummer op volgens een bepaalde emotie. In het eerste deel onderzoeken ze welk nummer ze willen spelen.01 / 03
In het tweede deel van de opdracht kiezen deelnemers de emotie die ze willen verwerken in het nummer, en vindt vervolgens de opvoering plaats.
In het tweede deel van de opdracht kiezen deelnemers de emotie die ze willen verwerken in het nummer, en vindt vervolgens de opvoering plaats.02 / 03
Tot slot evalueren de deelnemers het nummer. Hebben ze de emotie losgemaakt waar ze op doelden?
Tot slot evalueren de deelnemers het nummer. Hebben ze de emotie losgemaakt waar ze op doelden?03 / 03

Probeer All You Can Learn nu 10 dagen gratis!