Wat leert de deelnemer in dit keuzedeel?

Voor het keuzedeel ‘Diversiteit’ hebben we twee verschillende leersets ontwikkeld: één generieke set (gekoppeld aan alle opleidingen) en één set voor zorggerelateerde opleidingen. De opdrachten in deze twee sets komen voor het grootste gedeelte overeen. Het grote verschil zit hem in de casussen die worden behandeld: in de generieke set gaat de deelnemer aan de slag met uiteenlopende situaties: van een akkefietje in een nagelsalon tot een taalbarrière bij een woningcorporatie. In de leerset voor zorggerelateerde opleidingen zijn alle casussen toegespitst op situaties in de zorg.

In het keuzedeel leert de deelnemer allereerst om in de spiegel te kijken: hoe gaat de deelnemer om met diversiteit en welke vooroordelen heeft de deelnemer zelf eigenlijk? Vervolgens leert de deelnemer om een open houding aan te nemen en om betere luistervaardigheden te ontwikkelen. Op deze manier kan de deelnemer een luisterend oor bieden aan collega’s, klanten, gasten of cliënten en krijgen aannames en vooroordelen niet de overhand. Dit heeft als doel om conflicten en knelpunten op het gebied van diversiteit te signaleren, te bespreken, er advies over te geven aan collega’s en de knelpunten vervolgens aan te pakken.

Om de nieuw aangeleerde vaardigheden te oefenen, gaat de deelnemer ook aan de slag met casussen en praktijkopdrachten. Een mooi voorbeeld hiervan is de opdracht ‘Don’t judge a book by it’s cover’: hierin onderzoeken deelnemers welke vooroordelen ze zelf hebben. Vervolgens werken ze deze stereotypes verder uit als persona’s, om zich er meer bewust van te worden.

In de opdracht ‘Een woordenwisseling’ spelen de deelnemers rollenspellen, bijvoorbeeld over een beveiliger die niet op een Pride evenement wilt werken in verband met zijn geloofsovertuiging. Hoe reageer je hierop als zijn collega?

De opdrachten in het keuzedeel ‘Diversiteit’ zijn zeer geschikt voor deelnemers die stage lopen, want de praktijkopdrachten kunnen ze op hun stageplek uitvoeren. Dit is echter niet verplicht; indien een deelnemer geen stageplek heeft, kunnen de opdrachten worden uitgevoerd binnen de onderwijsinstelling, of op een andere werkplek.

In de opdracht ‘Don’t judge a book by it’s cover’ test de deelnemer persoonlijke vooroordelen…
In de opdracht ‘Don’t judge a book by it’s cover’ test de deelnemer persoonlijke vooroordelen… 01 / 03
…maakt de deelnemer persona’s van stereotypes…
…maakt de deelnemer persona’s van stereotypes…02 / 03
…en gaat de deelnemer in gesprek over stereotypes met een bekende.
…en gaat de deelnemer in gesprek over stereotypes met een bekende.03 / 03

Het keuzedeel in het kort voor coaches

Hieronder volgt een kort overzicht van wat coaches moeten weten over het keuzedeel ‘Diversiteit (K0024)’:

  • Het aantal SBU is 480.
  • Het keuzedeel is geschikt voor niveau 3 en niveau 4.
  • Het keuzedeel bevat zowel theorie als opdrachten.
  • Er zijn twee soorten leersets beschikbaar: een algemene leerset (geschikt voor alle opleidingen) en een leerset speciaal voor deelnemers die een opleiding in de zorgsector volgen.
  • Het keuzedeel bevat praktijkopdrachten, en is hierdoor zeer geschikt om uit te voeren tijdens een stage. Een stageplek is echter niet noodzakelijk.
  • Het keuzedeel bevat (nog) geen examen op All You Can Learn.


Op zoek naar een andere gerelateerd keuzedeel?

Ben je als coach geïnteresseerd in het onderwerp diversiteit, maar is dit keuzedeel toch niet helemaal wat je zoekt? Bekijk dan eens het keuzedeel ‘Educate Yourself’. Dit keuzedeel is een Original en hebben we ontwikkeld in samenwerking met het ROC van Amsterdam, op basis van het kwalificatiedossier van ‘Persoonlijk profileren (K0877)’. De onderwerpen die hierin behandeld worden, zijn gericht op het vergroten van de eigen kennis van de deelnemer op het gebied van diversiteit en het maken van impact. Dit keuzedeel is minder gericht op het inzetten van kennis om anderen mee te adviseren en ondersteunen.

Let op! Het keuzedeel ‘Educate Yourself’ bevat verschillende excursies (in regio Amsterdam), bijvoorbeeld een bezoek aan The Black Archives. Om als coach dit keuzedeel aan te bieden, moet je ook in de gelegenheid zijn om excursies te organiseren.

 

 


Door: Sarah Monni
Gepubliceerd op: 16-02-2022

Probeer All You Can Learn nu 10 dagen gratis!