Wat kwam er deze gebruikersmiddag aan bod?

De gebruikersmiddag startte vanaf 14:00 met een korte inloop, waarbij we zo’n 22 aanwezigen mochten verwelkomen. Tijdens het inloopmoment stelden de aanwezigen zich kort voor, en deelden ze hun verwachtingen voor deze middag. Ook werden de sprekers geïntroduceerd.

 

Na de inloop startte Inge Zoeter van het ROC van Amsterdam - Flevoland als eerste spreker. Ze deelde haar ervaringen qua lesgeven aan BOL en BBL-studenten met behulp van All You Can Learn. Inge coacht meer dan 400 studenten (!) die vrij mogen kiezen uit alle leerprogramma’s op All You Can Learn (die een gecertificeerd examen bevatten). Omdat BBL-studenten minder tijd te besteden hebben voor het maken van opdrachten, kiest Inge ervoor om voor hen het aantal opdracht terug te schalen. Haar BBL-studenten hoeven dus minder opdrachten af te ronden dan de BOL-studenten.

Omdat alles nakijken voor zoveel studenten alsnog erg tijdrovend kan zijn, maakt Inge goed gebruik van de (automatisch) gegenereerde steekproef. Wanneer een student (bijna) klaar is voor het examen, genereert All You Can Learn namelijk automatisch een steekproef uit alle gemaakte opdrachten, daarbij rekening houdend met de verschillende kerntaken en werkprocessen. Een coach kan zelf ook op elk moment handmatig de steekproef starten. Door deze steekproef na te kijken, kan een coach goed beoordelen of de student klaar is voor het examen.

Om offline ook voldoende begeleiding te kunnen bieden, organiseert Inge regelmatig vrijblijvende inloopspreekuren, in plaats van verplichte klassikale bijeenkomsten. Al met al gaf Inge ons een interessant kijkje in de manier waarop zij lesgeeft aan zoveel studenten!

Een coach kan op elk moment de voortgang van studenten bekijken.
Een coach kan op elk moment de voortgang van studenten bekijken.01 / 02
Het is niet noodzakelijk om als coach alle ingeleverde opdrachten van een student na te kijken. Door (minimaal) de steekproef opdrachten na te kijken, kun je ook beoordelen of een student klaar is voor het examen.
Het is niet noodzakelijk om als coach alle ingeleverde opdrachten van een student na te kijken. Door (minimaal) de steekproef opdrachten na te kijken, kun je ook beoordelen of een student klaar is voor het examen.02 / 02

Hierna was het de beurt aan onze tweede spreker: Kasper Heijnen van het Alfa-college. Kasper zet All You Can Learn weer anders in dan Inge. Zo geeft hij les aan minder studenten, en kunnen zijn studenten kiezen uit een selectie van 4 keuzedelen. Kasper zorgt ervoor dat er een aantal vaste, verplichte, uren ingeroosterd zijn voor klassikale bijeenkomsten waarin studenten vragen kunnen stellen. Daarnaast probeert Kasper om alle opdrachten na te kijken, en studenten op die manier gedurende hun gehele leertraject van feedback te voorzien. Opnieuw een leerzaam inkijkje in hoe een docent, op een hele andere manier, lesgeeft met All You Can Learn!

 

Nadat Inge en Kasper aan het woord waren geweest, was het tijd om verschillende vragen te beantwoorden. Deze vragen werden gesteld door de aanwezigen, of waren vooraf ingediend via het aanmeldformulier. Na de vragenronde werd de gebruikersmiddag afgesloten met een korte toelichting op het nog te ontwikkelen aanbod leerprogramma’s, en de beschikbare examens (van Exa.men). De gebruikersmiddag werd rond 15:15 afgerond.

Wil je de gebruikersmiddag terugkijken? Dat kan! Neem contact met ons op om de opname te ontvangen.

 

De volgende gebruikersmiddag

Al met al was ook de derde editie van de All You Can Learn gebruikersmiddag erg geslaagd! Als het aan ons ligt zullen er nog vele edities volgen, waarin steeds weer een ander thema centraal staat. Heb jij ideeën voor een thema, of bepaalde behoeftes of vragen? Laat het ons dan gerust weten!

Zodra we een nieuwe gebruikersmiddag gepland hebben, delen we dit via onze ‘Updates & Nieuws’ pagina en via onze LinkedIn pagina.

Hopelijk tot de volgende gebruikersmiddag!Door: Tijmen Bongaarts
Gepubliceerd op: 25-03-2022

Probeer All You Can Learn nu 10 dagen gratis!