Tip:

Het artikel wat je nu leest, geeft je een globaal beeld van de belangrijkste veranderingen. Heb je hulp nodig bij specifieke handelingen in de nieuwe coachomgeving? Bekijk dan de nieuwe artikelen in ons Help Center voor praktische tips, stappenplannen en handleidingen!

 

Wat hebben we veranderd en verbeterd in de nieuwe coachomgeving?

De grootste wijziging die direct opvalt is de startpagina van de coachomgeving. In de oude coachomgeving zag je eerst ‘Leerprogramma’s’, met daaronder tegels van leerprogramma’s die jij coachte. Wanneer je naar beneden scrolde, vond je een lijst met ‘Studenten die ik lesgeef’. In de nieuwe coachomgeving is dit anders ingedeeld, namelijk door drie horizontale tabbladen met ‘Mijn leerprogramma’s’, ‘Mijn deelnemers' en ‘Mijn nakijkwerk’. Je kunt hier gemakkelijk doorheen bladeren, zonder naar beneden te hoeven scrollen.

De nieuwe coachomgeving met de drie tabbladen ‘Mijn leerprogramma’s’, ‘Mijn deelnemers’ en ‘Mijn nakijkwerk’.
De nieuwe coachomgeving met de drie tabbladen ‘Mijn leerprogramma’s’, ‘Mijn deelnemers’ en ‘Mijn nakijkwerk’. 01 / 02
De nieuwe coachomgeving (afbeelding links) is anders ingedeeld dan de oude coachomgeving (afbeelding rechts).
De nieuwe coachomgeving (afbeelding links) is anders ingedeeld dan de oude coachomgeving (afbeelding rechts).02 / 02

Mijn deelnemers

In het hoofdonderdeel ‘Mijn deelnemers’ staan de deelnemers die jij coacht. Je kunt hier nog steeds zien wie jouw deelnemers zijn, welke leerprogramma’s ze volgen, hoeveel nieuwe opdrachten ze ingeleverd hebben en wanneer ze het laatst online waren. Het niveau van de deelnemer is hier niet meer zichtbaar. De volgende zaken zijn veranderd en verbeterd:

 • Wanneer je klikt op een deelnemer, openen eronder enkele velden met details. Hier zie je welk(e) leerprogramma(’s) de deelnemer volgt, wat de voortgang bij elk leerprogramma is, en wat de status is van de steekproef of het examen.
 • Je kunt nog steeds zoeken op deelnemers. Wat nieuw is, is dat je nu ook kunt filteren op deelnemers. Zo kun je filteren op het leerprogramma dat deelnemers volgen, en de status van hun steekproef of examen. Daarnaast kun je filteren op alle deelnemers, jouw deelnemers en gearchiveerde deelnemers.
 • De grootste verbetering is dat je het overzicht met deelnemers kunt bewerken op verschillende manieren. Je kunt nu namelijk een deelnemer selecteren en vervolgens groeperen of archiveren.
  • Wanneer je deelnemers groepeert kun je deze toevoegen aan een nieuwe of bestaande groep. De deelnemers in deze groep staan dan overzichtelijk bij elkaar. Zo kun je gemakkelijk de voortgang van de verschillende deelnemers in een groep vergelijken. Je kunt deelnemers ook verwijderen of een groep, of verplaatsen naar een andere groep.
  • Wanneer je hier deelnemers archiveert, verdwijnen deze uit je lijst met huidige deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer een deelnemer een leerprogramma afgerond heeft. Je kunt gearchiveerde deelnemers altijd weer bekijken, door bovenaan de lijst met jouw deelnemers te filteren op ‘Gearchiveerde deelnemers’.

 

Wanneer je in het hoofdonderdeel ‘Mijn deelnemers’ op een deelnemer klikt, openen eronder enkele velden met details. Wanneer je hier klikt op een leerprogramma dat de deelnemer volgt, zie je de detailweergave van de deelnemer, per leerprogramma. Dit ziet er anders uit dan eerst, maar je kunt er nog steeds veel dezelfde dingen doen:

 • Je kunt per leerprogramma bekijken wat de voortgang van de deelnemer is. In de oude coachomgeving kon je via horizontale tabbladen wisselen tussen de leerprogramma’s. In de nieuwe coachomgeving is dit anders ingedeeld, je kunt nu namelijk via een dropdown menu selecteren welk leerprogramma van deze deelnemer je wilt bekijken.
 • Onder het subtabblad  ‘Portfolio’ kun je per leerprogramma de status van elke opdracht bekijken. Ook kun je zien of, en wanneer, een opdracht ingeleverd is. Door op een opdracht te klikken, kun je deze meteen nakijken en beoordelen. Wat nieuw is, is dat je nu meerdere opdrachten kunt selecteren en deze achtereenvolgens kunt nakijken en beoordelen.
 • Onder het subtabblad ‘Examens’ vind je de steekproef en het examen. Je kunt hier de ingeleverde opdrachten bekijken en beoordelen.
 • Je ziet standaard het niveau en de klas van de deelnemer, en wanneer deze voor het laatst gezien is op het leerplatform. Via de knop ‘Meer’ kun je meer informatie over de deelnemer bekijken, zoals het e-mailadres en de abonnementsduur. Ook kun je hier notities toevoegen die alleen zichtbaar zijn voor jou als coach.
In het hoofdonderdeel ‘Mijn deelnemers’ zie je een overzicht van al jouw deelnemers.
In het hoofdonderdeel ‘Mijn deelnemers’ zie je een overzicht van al jouw deelnemers.01 / 04
Je kunt nu deelnemers groeperen, en ze toevoegen aan een nieuwe of bestaande groep. Zo houd je jouw lijst met deelnemers overzichtelijk.
Je kunt nu deelnemers groeperen, en ze toevoegen aan een nieuwe of bestaande groep. Zo houd je jouw lijst met deelnemers overzichtelijk.02 / 04
Wanneer je op een deelnemer klikt, openen er enkele velden met details.
Wanneer je op een deelnemer klikt, openen er enkele velden met details.03 / 04
In de detailweergave van een deelnemer kun je onder het subtabblad ‘Portfolio’ per leerprogramma de status van elke opdracht bekijken.
In de detailweergave van een deelnemer kun je onder het subtabblad ‘Portfolio’ per leerprogramma de status van elke opdracht bekijken.04 / 04

Mijn nakijkwerk

Het hoofdonderdeel ‘Mijn nakijkwerk’ is helemaal nieuw! Je vindt hier alle opdrachten die jouw deelnemers ingeleverd hebben. Omdat je niet alle opdrachten na hoeft te kijken, kun je hier met een filter jouw nakijkwerk bepalen. Dit werkt als volgt:

 • Wanneer jouw deelnemers 5 (nieuwe) opdrachten hebben ingeleverd, dan worden deze opdrachten standaard getoond. Het is dan nog niet mogelijk om een filter toe te passen.
 • Wanneer jouw deelnemers meer dan 5 (nieuwe) opdrachten hebben ingeleverd, dan kun je een filter toepassen om jouw nakijkwerk te bepalen.
  • Kies eerst welke opdrachten je wilt nakijken. Bijvoorbeeld opdrachten van een specifiek leerprogramma, of juist recent ingeleverde opdrachten.
  • Kies vervolgens hoeveel opdrachten je maximaal wilt nakijken; bijvoorbeeld 5, 10, 15 opdrachten, of juist meer?
  • Pas de filter toe. Jouw gefilterde nakijkwerk wordt nu getoond.
 • In de lijst met jouw nakijkwerk kun je meerdere opdrachten selecteren en deze achtereenvolgens nakijken en beoordelen. Let op: in jouw nakijkwerk kunnen opdrachten van verschillende deelnemers en leerprogramma’s door elkaar staan.

 

Wanneer je (in het hoofdonderdeel ‘Mijn nakijkwerk’) op een opdracht klikt, opent de detailweergave van de opdracht. Dit ziet er anders uit dan eerst, maar je kunt er nog steeds veel dezelfde dingen doen:

 • Je ziet nog steeds aan welke kerntaken, werkprocessen, vakkennis & vaardigheden de opdracht gekoppeld is.
 • Je kunt het ingeleverde werk bekijken, de opdracht beoordelen en feedback noteren voor de deelnemer.

Wat nieuw is, is dat de opdrachtomschrijving nu ook zichtbaar is voor jou als coach. Je ziet voortaan dus de opdracht op een vergelijkbare manier zoals de deelnemer die ziet, inclusief linkjes, afbeeldingen, video’s en begrippen.

Het hoofdonderdeel ‘Mijn nakijkwerk’ is nieuw. Je kunt hier met een filter bepalen wat je wilt nakijken.
Het hoofdonderdeel ‘Mijn nakijkwerk’ is nieuw. Je kunt hier met een filter bepalen wat je wilt nakijken.01 / 03
Selecteer het soort opdrachten, en de hoeveelheid die je wilt nakijken.
Selecteer het soort opdrachten, en de hoeveelheid die je wilt nakijken.02 / 03
Vervolgens kun je het gefilterde nakijkwerk bekijken en beoordelen. Je ziet nu de opdrachtomschrijving, precies zoals de deelnemer deze ook ziet!
Vervolgens kun je het gefilterde nakijkwerk bekijken en beoordelen. Je ziet nu de opdrachtomschrijving, precies zoals de deelnemer deze ook ziet!03 / 03

Overige veranderingen en verbeteringen:

 • Ook hebben we een paar kleine wijzigingen doorgevoerd qua taalgebruik.
  • Waar voorheen ‘student’ en ‘studenten’ stond, lees je nu overal ‘deelnemer’ en ‘deelnemers’. Door deze wijziging is het platform nog beter in te zetten voor volwassenenonderwijs.
  • Verder noemen we ‘assistent-coaches’ nu ‘collega-coaches’. Een collega-coach heeft immers (bijna) dezelfde mogelijkheden en rol als een reguliere coach, en functioneert niet als een assistent.
  • Tenslotte noemen we ‘opdrachtenset’ vanaf nu ‘leerset’. De inhoud van leerprogramma’s bestaat namelijk niet alleen uit opdrachten, maar ook uit theorie en andere leervormen. Om die reden hebben we gekozen voor leerset.
 • Wanneer je, na inloggen, een tijdje niet actief bent, wordt je voortaan automatisch uitgelogd. Op die manier kunnen we de veiligheid van je account waarborgen.
 • Voorheen vond je bovenaan een knop met ‘Naar studentenomgeving’. Deze knop is komen te vervallen uit de menubalk. Je kunt de deelnemeromgeving nu vinden onder het tabblad ‘Mijn leerprogramma’s’, subtabblad ‘Opdrachten’, en vervolgens ‘Toon deelnemerweergave’.
 • Het bewerken van leersets en opdrachten is ook veranderd en verbeterd. Hier informeren we je later over, in een apart artikel.

 

Hoe kun je gebruik maken van de nieuwe coachomgeving?

Je kunt vanaf nu gebruik maken van zowel de nieuwe als de oude coachomgeving. We hanteren namelijk een overgangsperiode van enkele weken waarin je kunt wisselen tussen de nieuwe en de oude coachomgeving. Op die manier kun je langzaam wennen aan de nieuwe omgeving, voordat je volledig overstapt. Op termijn, waarschijnlijk rond Kerst, komt de oude coachomgeving volledig te vervallen. Hier houden we jullie uiteraard van op de hoogte.

Wat verder goed is om te weten: de nieuwe coachomgeving heeft geen invloed op je abonnement. Wanneer je een geldig abonnement hebt, kun je van beide coachomgevingen gebruik blijven maken.Door: Juliën Schoonbrood
Gepubliceerd op: 05-11-2021

Probeer All You Can Learn nu 10 dagen gratis!