Hoi Bert! Wat voor soort onderwijsinstelling is het Alfa-college?

“Het Alfa-college is een ROC waar verbinden, vertrouwen en ondernemen belangrijk is. We werken samen in teams aan goed onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Ik werk al ruim 30 jaar bij het Alfa-college, en om de zoveel jaar lijkt er een nieuwe beweging te zijn in het onderwijs. Ik denk dat we nu weer op zo’n kantelpunt zitten. All You Can Learn is een innovatieve manier om onderwijs aan te bieden. Het biedt veel ruimte voor de komende jaren. Met de tool werken we aan hybride en flexibel leren.”

 

Waarom maakt het Alfa-college gebruik van All You Can Learn?

“De grootste reden om te werken met All You Can Learn is dat het platform veel flexibiliteit biedt voor opleidingen met keuzedelen. In 2017 kwam ik voor het eerst in aanraking met All You Can Learn, en hoewel ik er mogelijkheden in zag, hadden mijn collega’s niet direct belangstelling. Dat kwam denk ik omdat de locaties en teams vooral in hun eigen branche zochten naar een innoverende manier van onderwijs. Die zoektocht bleek lastig want er was weinig te vinden, dus toen die zoektocht niet slaagde, begon iedereen andere routes te zien. Op dat moment kwam All You Can Learn in beeld, met een methode om het onderwijs op een andere manier in te steken. In de zomer van 2018 kwam er ineens veel belangstelling, omdat het aanbod toen veel groter werd. In een directieoverleg gaf ik een voorlichting over All You Can Learn. De directie kon zich goed vinden in deze vorm van lesgeven, en in september 2018 zijn we ermee van start gegaan.”

 

Wie maken nu gebruik van All You Can Learn?

“Onze BOL en BBL-studenten maken gebruik van het platform. We zijn gestart met zo’n 400 plekken die studenten konden invullen. We verwachten dat de komende tijd alleen maar meer studenten All You Can Learn gaan gebruiken.”

 

Hoe ervaren studenten All You Can Learn?

“Voor BBL-studenten is All You Can Learn heel geschikt. Het was voorheen lastig om hen een uitdagend programma aan te bieden, maar met All You Can Learn kan het programma op afstand worden uitgevoerd. Doordat je de voortgang kan volgen in het platform, geeft het ook de mogelijkheid om te begeleiden op afstand.
Bij niveau 2-studenten is er nog wat aarzeling over de manier waarop het onderwijs bij de student aankomt. Daar is soms meer behoefte aan direct contact. We zien dat niveau 3 en 4-studenten de opdrachten meer op eigen kracht voltooien. De coach heeft bij hen meer een begeleidende rol. Gaandeweg zullen we leren of het platform voor iedereen geschikt is. All You Can Learn biedt hoe dan ook de ruimte voor flexibel onderwijs. Het is een hele zoektocht geweest om iets te vinden waarmee we flexibel onderwijs konden aanbieden. En All You Can Learn is de tool waarmee dat kan!”

Hoe ervaren docenten All You Can Learn?

“Innovatie in het onderwijs is een streven van het Alfa-college, maar tegelijkertijd is het ook lastig om daadwerkelijk les te geven op een innoverende wijze. Dat vereist een nieuwe aanpak. Het prettige van All You Can Learn is dat docenten en teams het zelf op kunnen pakken en de methode kunnen vormen naar hun eigen wensen. Teams kunnen bijvoorbeeld kiezen om All You Can Learn toch in te zetten in een fysiek klaslokaal, waar de studenten tijdens de les aan de slag gaan met de leeprogramma’s.”

 

De ideale manier van lesgeven met All You Can Learn is...

“... wanneer we een balans hebben tussen contacturen, begeleiding, kwaliteit en vordering. Ik denk dat studenten en docenten moeten wennen aan deze nieuwe wijze. Docenten moeten de studenten ruimte geven om ontdekkend te leren, zonder dat ze al te veel te helpen. De studenten moeten aan de slag om te ontdekken hoe ver ze zelf kunnen komen. Docenten hebben minder contacturen in een fysieke klasomgeving, maar willen tegelijkertijd wel voldoende zicht houden op vorderingen van de studenten en de kwaliteit van de inhoud. Ik denk dat we daarin een middenweg zullen vinden. Het mooie is dat wij, als Alfa-college, kunnen experimenteren met All You Can Learn. Er hangt nog geen examenwaarde aan de keuzedelen. Daarom kunnen docenten zelf een weg vinden in de beste manier van lesgeven met het platform, en studenten kunnen wennen aan de nieuwe manier van leren.”

 

Hoe gaat coachen bij jullie in zijn werk?

“Meestal heeft een docent rond de 12 tot 14 studenten om te begeleiden. We hebben dat niet gestandaardiseerd op het Alfa-college, het hangt af van hoe de opleiding dat heeft georganiseerd. Daar laten we de opleidingen vrij in. Ook dat is een voordeel van een platform zoals deze. Een begeleidend team kan bestaan uit docenten van verschillende opleidingen. Zo wordt bij ons het keuzedeel Ondernemerschap bijvoorbeeld veel breder getrokken. Dat zorgt ervoor dat de inzet van docenten veel makkelijker is. All You Can Learn biedt de ruimte om hierin te variëren.”

 

Hoe ziet All You Can Learn eruit in de toekomst?

“Ik hoop dat in de toekomst leren nog meer op eigen initiatief van de student plaatsvindt. Het zou mooi zijn als studenten meerdere keuzedelen tegelijk gaan volgen, op hun eigen tempo natuurlijk. Zo kunnen studenten die behoefte hebben aan een sneller tempo, ook sneller door de opdrachten gaan.
De werkwijze van All You Can Learn is in mijn ogen niet alleen geschikt voor de keuzedelen, maar voor het hele onderwijs! Het platform verbreden is dan ook een mooie mogelijkheid. Ik zie bijvoorbeeld kansen voor All You Can Learn in de derde leerweg. Deze studenten zijn niet de reguliere studenten, voor hen zal flexibel leren vanuit zo’n platform een prachtige uitkomst zijn. Deze studenten willen vaak vanuit een instelling of vanuit hun beroep een keuzedeel volgen of een bepaalde kwalificatie halen. Als All You Can Learn programma’s aanbiedt voor de derde leerweg, is het nog makkelijker voor hen om even aan te haken.”

 

De kracht van All You Can Learn is...

“... dat het studenten aanzet om zelf te leren op een eigentijdse moderne manier. Studenten worden zelf in een actieve stand gezet om aan de slag te gaan, en hebben zelf de regie in handen over het tempo, het moment en de locatie. Loop je stage in Finland of op Malta? Dan kun je prima een keuzedeel volgen. Dat is een groot voordeel.”

 

Bedankt Bert voor het interessante gesprek!

Probeer All You Can Learn nu 10 dagen gratis!